IAV je jedním z předních světových inženýrských partnerů automobilového průmyslu. Pro nové havarijní zařízení v Ingolstadtu přizvala společnost IAV a odpovědná stavební společnost Goldbeck do týmu společnost P&K Flooringgroup. Výzva: Zkušební dráha o šířce 6,40 m a délce 200 m musela být vyvážena tak, aby výškový rozdíl na celé ploše nebyl větší než 2 mm.

To je obrovská výzva, když si uvědomíte, že samotné zakřivení Země představuje výškový rozdíl 1,6 mm na délce 200 m. Výsledek operace P&K byl pro všechny zúčastněné více než uspokojivý: Na základě odchylky +18 mm až -12 mm jsme dosáhli maximálního výškového rozdílu +/- 2 mm, z čehož 90 % bylo pouze +/- 1 mm.

Potřebovali jsme pouhé 2,5 týdne na všechny pracovní kroky, tj. frézování vysokých bodů přesným jemným frézováním, hrubé vyrovnání vtisků, jemné nastavení na hotovou úroveň a závěrečné kontrolní měření.